ผ้าทึบมาตรฐานทั่วไป

ผ้าม่านทึบ ผ้าหลักสำหรับผ้าม่าน

  • ผ้าม่านมาตรฐานทั่วไป