มู่ลี่อลูมิเนียมมีให้เลือก 20 รายการ

1.มู่ลี่อลูมิเนียม16 มม.

2.มู่ลี่อลูมิเนียม25 มม.

3.มู่ลี่อลูมิเนียม35 มม.

4.มู่ลี่อลูมิเนียม50 มม.