ตัวอย่างผ้าม่านโปร่งลายดอกไม้ ใบไม้ ปักลาย

รวมผ้าม่านโปร่งลายดอกไม้ ใบไม้ ทอและปักลาย

ผ้าโปร่งลายดอกไม้ กิ่งใบไม้ ลายเล็ก ลายใหญ่ สวยหวาน เย็นตา ทอและปักลาย สีสันสวยงามกรองแสงจากภายนอก ให้ภายในดูนุ่มนวล สร้างบรรยากาศอบอุ่น ปิดบังสวยตาจากบุคคลภายนอก หน้ากว้าง 280 -300 ซม.

TG A1

กิ่งไม้ใบไม้ มี 5 สี 

TG A6

ดอกไม้เล็ก มี 5 สี 

TG A11

ใบไม้ มี 5 สี 

TG A16

ดอกไม้ มี 5  สี 

TG A21

ใบไม้ มี 5 สี 

TG A26

 ดอกไม้เล็ก มี 5 สี 

TG A31

ดอกไม้ มี 5 สี 

ASIA AF60

ดอกไม้เล็ก มี 3 สี 

NITAS 10947

ดอกไม้วงกลม มี 2  สี 

VC SRS107

ดอกไม้ มี 2 สี 

NITAS 10998

ดอกไม้ใบไม้ มี 2 สี 

NITAS EDEN-102

ใบไม้  มี 2 สี 

TC TN10

ใบไม้ มี 2 สี 

KACEE JM-2048

ดอกไม้ มี 3 สี 

VN NC96

ดอกไม้  มี 3 สี

VN NC97

ใบไม้ มี 3 สี 

VN NC98

ดอกไม้ มี 2 สี 

TC TN13

ใบไม้  มี 2 สี

TC TN16

ดอกไม้ มี 3 สี 

VC NAD352

 ใบไม้เลื้อย มี 2 สี