อุปกรณ์ผ้าม่าน รางม่าน

ขายึด ขาจับ ลูกล้อ หัวท้าย จับกลาง สไลด์ รางกลม รางตัวC รางM มอเตอร์ม่าน รางม่านไฟฟ้า รางโค้ง รางม่านร้านนวด สปา รางม่านกั้นห้อง อุปกรณ์รางม่าน ทุกชนิด

Cappuccino

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Cafe mocha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

espresso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Cafe latte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

americano

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

today’s brew

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

ขาจับราง ขายึดราง สำหรับผ้าม่านทุกชนิด

ขายึดรางกลม


ม่านตาไก่ จีบรางโชว์
  • ขนาด 19 25 มม.
  • แบบ 1,2 และ 3 ชั้น

ขายึดราง M


ขาจับราง M
ม่านจีบ
  • สำหรับราง M 2.3 ซม.
  • แบบ 1,2 และ 3 ชั้น

ขายึดราง อื่นๆ


ขาจับรางม่าน

  • ขาจับรางม่านพับ
  • ขาจับรางม่านปรับแสง
  • ขาจับรางม่านม้วน