ขาจับรางกลม 1 ชั้น

49.00฿

ขาจับรางม่าน ตาไก่ ม่านจีบรางโชว์ สำหรับรางทรงกลมขนาด 19 มม. ขาจับรางม่านแบบ 1 ชั้น สำหรับม่านทึบแบบชั้นเดียว