ขาจับรางกลม 2 ชั้น

99.00฿

ขาจับรางม่าน ตาไก่ ม่านจีบรางโชว์ สำหรับรางทรงกลมขนาด 19 มม. ขาจับรางม่านแบบ 2 ชั้น สำหรับม่านทึบและม่านโปร่ง หรือม่านทึบอย่างเดียวแต่หลบความหนาของเหล็กดัด