ขาจับราง M 1 ชั้น สีขาว

49.00฿

ขาจับรางม่านจีบ สีขาว สำหรับรางเอ็มขนาด 2.3 มม. ขาจับรางม่านแบบ 1 ชั้น สำหรับม่านทึบอย่างเดียว