ขายึดรางกลม 1 ชั้น

45.00฿

ขาจับยึดราง 1นิ้ว  สำหรับรางทรงกลมขนาด 25 มม. ขายึดรางม่านแบบ 1 ชั้น สำหรับม่านทึบแบบชั้นเดียว