TELIS 4 MODULIS RTS (Black)

5,990.00฿

TELIS 4 MODULIS RTS สีดำ 4ช่องสัญญาญ  มีโรลเลอร์ คุมม่านได้ 5 ชุด

เพิ่มฟังชั่นการใช้งาน สำหรับ มู่ลี่ไม้ หรือมู่ลี่อลูมิเนียม มีโรลเลอร์ ปรับองศาหรือพลิกใบ ใช้งานรีโมทคอนโทรล 4 ช่องสัญญาน ระบบ RTS คลื่นวิทยุ ใช้กับมอเตอร์5ตัว  เปิด-ปิดอิสระ แยกกันใช้งาน สำหรับ ม่านม้วน ม่านจีบ ม่านลอน มู่ลี่ไม้ มู่ลี่อลูมิเนียม