TELIS 4 RTS (Pure)

3,900.00฿

TELIS 4 RTS (Pure)

รีโมทคอนโทรล 4 ช่องสัญญาน ระบบ RTS คลื่นวิทยุ ใช้กับมอเตอร์5ตัว  เปิด-ปิดอิสระ แยกกันใช้งาน สำหรับ ม่านม้วน ม่านจีบ ม่านลอน มู่ลี่ไม้ มู่ลี่อลูมิเนียม