ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ 3104
สีพื้นขาวลายดอกไม้เหลืองแดง

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT3104 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3105 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT3102
พื้นขาวลายดอกไม้แดง เขียว ส้ม

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT3102 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3103 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT5500
ม่านห้องน้ำ

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT5500 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT5501 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT4400
ม่านห้องน้ำ

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT4400 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT4401 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT3300
ม่านห้องลายลอนดอน

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT3300 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3301 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT3200
ม่านห้องน้ำ

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT3200 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3201 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT3101
ม่านห้องน้ำ

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT3100 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3101 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำPCV

ม่านห้องน้ำ CT1000
ม่านห้องลาย

มี 2 ขนาดให้เลือก

 • CT100 ขนาด 1.80×1.80 ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1001 ขนาด 1.80×2.00 ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

 

ร้านผ้าม่าน CA.DECOR จำหน่าย ผ้าม่าน, มู่ลี่, มู่ลี่ไม้, มู่ลี่อลูมิเนียม, ฉากกั้นห้อง, ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น, ม่านม้วน, ม่านปรับแสง, ผ้าม่านรถยนต์, ผ้าม่านหลุยส์, ผ้าม่านจีบ, ผ้าม่านตาไก่, ผ้าม่านพับ, ผ้าม่านลอน, ผ้าม่านกระเช้า, ม่านยก, ม่านกล่อง, ผ้าม่านโรงพยาบาลและ ภาพวิว