ราคา มูลี่อลูมิเนียม

       ราคามู่ลี่อลูมิเนียมรุ่นต่าง พร้อมรายละเอียดและราคา มากกว่า 50 รุ่น มีให้เลือกมากเป็นพิเศษ ทั้ง แบบหนามาตรฐาน 0.18 มม. แบบหนาพิเศษ 0.21 มม. มีความกว้างของใบ ตั้งแต่ขนาดเล็ก 16 มม. 25 มม. 35 มม. 50 มม. มีสีให้เลือกรวมมากกว่า 100 สี และยังมีสีพิเศษ รุ่น พรีเมียม รวมทั้งแบบลายไม้ แบบเจาะรู เพื่อการมองเห็นภายนอก และ แบบพิเศษ เช่น เพิ่มเทปผ้าสำหรับตัดสีกับใบมู่ลี่ เพื่อให้เกิดลูกเล่นความสวยงาม

    การใช้งาน นอกจากระบบเชือกดึงที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ยังมีระบบโซ่วน ที่ใช้งานง่าย รูดเก็บ ปิด-ปิด และพลิกองศาใบด้วยโซ่วนเพียงชุดเดียว เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

16 มม. หนา 0.18 มม. แกนปรับ

 

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นแกนปรับ

มู่ลี่รุ่น อลูมิเนียม 16 มม. หนา 0.18 รุ่น แกนปรับ

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16 มม. หนา 0.18 มม. เชือกขั้นบันได มีโซ่วน  มี 9 สี

ราคา ตามราตาง

มู่ลี่อลูมิเนียม MMM 25 มม. หนา 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. หนา 0.18 มม.

ราคามูลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. หนา 0.18 มม. รุ่นใบเล็กสุด อุปกรณืรุ่นใหม่ สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน มีให้เลือกมากกว่า 100 สี สวยงาม  

ราคามู่ลี่ 0.18

หมายเหตุ

 • เศษ 1-4 ซม. ปัดลง เกินจาก 4 ซม.ปัดขึ้น
 • ถ้าขนาดใหญ่กว่าตาราง โปรดเทียบราคาโดยบัญญัติไตรยางค์ช่องสูงสุด
 • ขนาดความกว้าง น้อยกว่า 50 ซม. ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ขนาดความสูง น้อยกว่า 50 ซม.ให้คิดที่ 50 ซม.
 • ราคานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ ปี 2545 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

25 มม. พรีเมี่ยม (หนา 0.21 มม.)

  ราคา 1,150 บาท/ตรม.

  • แบบมาตรฐาน เชือกขั้นบันได
  • ใบกว้าง 25 มม.
  • หนา 0.21 มม.
  • มีให้เลือก 8 สี

ตาราง เฉดสี มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 16 มม. 25 มม. 35 มม. 50 มม. ไล่เรียงลำดับ ความอ่อนเข้มของสี มากกว่า 100 สี

เฉดสี มู่ลี่อลูมิเนียม2

ราคามูลี่ รุ่น ล้านนา

รุ่นล้านนา หนา 0.21 มม.

มู่ลี่อลูมิเนียมรุ่น ลานนา มี 2 ขนาด ขายเป็นตารางเมตร 

  • ขนาด 25 มม. ราคา 1,150 บาท/ตรม.
  • ขนาด 50 มม. ราคา 1,850 บาท/ตาม.

ล้านนา มู่ลี่อลูมิเนียม 

       เกิดจากการประยุกต์ความงามตามธรรมชาติ มาผสมผสานกับความทันสมัย  ที่สร้างสีสันของใบมู่ลี่ให้มีความงามเทียบเท่ากับสีของใบมู่ลี่ไม้ ทั้งสี White, Natural, Golden Oak, Tiger Eye, Mahogany, Pegon, Rose และ Teak โดยใช้อุปกรณ์ของมู่ลี่ไม้ทั้งชุด ใช้เทปผ้าหน้ากว้างทำให้ปิดช่องแสงของใบมู่ลี่ได้สนิทเรียบร้อย เป็นส่วนตัว แข็งแรง ทนทานสวยงามเทียบเท่ามู่ลี่ไม้แท้

ทำความสะอาดง่าย มู่ลี่อลูมเนียม รุ่นล้านนา ทำความสะอาดง่าย เพียงปรับใบให้สนิทแล้วใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นก็จะทำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

ราคา มู่ลี่อลูมิเนียมลายไม้

ลายไม้ หนา 0.21 มม.

มู่ลี่อลูมิเนียม ลายไม้ มี 3 ขนาด  5 ราคา ขายเป็นตารางเมตร 

  • ขนาด 25 มิล ใบธรรมดา 1,990 บาท / ตร.ม.
  • ขนาด 25 มิล ใบ Perforated 2,590 บาท / ตร.ม.
  • ขนาด 35 มิล ใบธรรมดา 2,290 บาท / ตร.ม.
  • ขนาด 50 มิล ใบธรรมดา 2,290 บาท / ตร.ม.
  • ขนาด 50 มิล ใบ Perforated 2,790 บาท / ตร.ม.

มู่ลี่อลูมิเนียม ลายไม้

นวัตกรรมใหม่ ด้วยความสวยงามของใบมู่ลี่ ที่พิมพ์ลาย ให้รูปแบบและบรรยากาศ เหมือนไม้จริง 

  • ทั้งขนาดใบ 25 มิลลิเมตร หนา 0.21 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน
  • ขนาดใบ 35 มิลลิเมตร หนา 0.21 มิลลิเมตร ขนาดใหม่ล่าสุด
  • ขนาดใบ 50 มิลลิเมตร หนา 0.21 มิลลิเมตร ใหญ่พิเศษ 

ขนาดใหญ่พิเศษ

    ขนาด 50 มม. ให้ความรู้สึกใกล้เคียงไม้มากที่สุด ให้ความเป็นธรรมชาติ ด้วยการพิมพ์ลายไม้ ไว้ในเนื้อใบมู่ลี่ทั้ง 2 ด้าน มีให้เลือกสรรถึง 5 สี ลวดลายแบบเนื้อไม้ที่สวยงาม มองเหมือนไม้จริง ตอบโจทย์ต่อความต้องการสำหรับการตกแต่งในสไตล์เนเชอรัลอย่างแท้จริง ด้วยใบมู่ลี่อลูมิเนียมลายไม้แบบ Perforrate ทั้งขนาด 25 มิลลิเมตร และ 50 มิลลิเมตร ครบทั้งความงาม ของเนื้อไม้และความสามารถในการกรองแสง อีกรูปแบบสำหรับการแต่งบ้าน

ทำความสะอาดง่าย มู่ลี่อลูมเนียม รุ่นล้านนา ทำความสะอาดง่าย เพียงปรับใบให้สนิทแล้วใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นก็จะทำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

ร้านผ้าม่าน CA.DECOR จำหน่าย ผ้าม่าน, มู่ลี่, มู่ลี่ไม้, มู่ลี่อลูมิเนียม, ฉากกั้นห้อง, ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น, ม่านม้วน, ม่านปรับแสง, ผ้าม่านรถยนต์, ผ้าม่านหลุยส์, ผ้าม่านจีบ, ผ้าม่านตาไก่, ผ้าม่านพับ, ผ้าม่านลอน, ผ้าม่านกระเช้า, ม่านยก, ม่านกล่อง, ผ้าม่านโรงพยาบาลและ ภาพวิว