ผ้าม่านห้องลองเสื้อ

ผ้าม่านห้องลองชุด

ผ้าม่านรางกลม ห้องลองเสื้อ

ห้องลองชุด ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว

ผ้าม่านรางโค้ง ห้องแต่งตัว

รางโค้ง โดยดัดรางโค้งเป็นรูปทรงตัว U 

ผ้าม่านรางโค้ง ห้องลองชุด

กั้นห้องเป็นห้องลองเสื้อผ้า สำหรับร้านเสื้อ

ผ้าม่านรางโค้ง ห้องลองชุด

ผ้าม่านรางโค้ง ห้องชุด

ผ้าม่านรางโค้ง ห้องลองชุด