ม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์

ม่านห้องน้ำ โพลีเอสเตอร์ Polyester

      ม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์  แตกต่างจากวัสดุพีวีซี โดยม่านห้องน้ำที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์จะทิ้งตัวดีกว่า การทำความสะอาด สามารถถอดซักได้ และที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา อันเป็นที่สะสมสมของเชื้อโรค มีสีและลายให้เลือกหลากหลาย ด้วยการพิมพ์ลายที่สวยงาม มีสีให้เลือกเข้ากับห้องน้ำสวยๆของคุณ ให้ความสวยงามทันสมัย สำหรับบ้านและโรงแรมหรือห้องน้ำที่ต้องการแบ่งส่วน ป้องกันไม่น้ำกระเด็นขณะอาบน้ำ ม่านห้องน้ำแบบโพลีเอสเตอร์มี 2 ขนาดความสูงให้เลือกใช้ 180X180 และ 180X200 ซม. 

ม่านห้องน้ำโพลี1

ม่านห้องน้ำ CT1016 ลายผีเสื้อ
ม่านห้องน้ำลายผีเสื้อ
ลายผีเสื้อ มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี2

ม่านห้องน้ำหยดน้ำ
ลายหยดน้ำ มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี3

ม่านห้องน้ำ CT1020
ม่านห้องลายลอนดอน
ลายลอนดอน มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี4

ม่านห้องน้ำลายดอกทานตะวัน
ลายดอกทานตะวัน มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี5

ม่านห้องน้ำ CT7000
ม่านห้องสีครีมไม่มีลาย
ลายพื้นสีครีม มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT7000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT7001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี6

ม่านห้องน้ำ CT6000
ม่านห้องสีขาวไม่มีลาย
ลายพื้นสีขาวมี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT6000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT6001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี7

ม่านห้องน้ำ CT5000
ม่านห้องสีครีมม่ลายทอ
ลายทอสีออฟไวท์ มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT5000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT5001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี8

ม่านห้องน้ำ CT4000
ม่านห้องน้ำลายผีเสื้อ
ลายทอสีขาวมี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT4000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT4001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี9

ม่านห้องน้ำ CT3000
ม่านห้องน้ำลายทางสีครีม
ลายทางสีครีม มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT3000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT3001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี10

ม่านห้องน้ำ CT2000
ม่านห้องน้ำลายทางสีขาว
ลายทางสีขาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT2000 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT2001 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี11

ม่านห้องน้ำ CT4100
ม่านห้องลายดอกไม้
ลายดอกไม้พื้นขาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT4100 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT4101 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี12

ม่านห้องน้ำ CT2100
ม่านห้องน้ำลายต้นไม้
ลายต้นไม้พื้นขาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT2100 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT2101 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี13

ม่านห้องน้ำ CT1900
ม่านห้องน้ำลายการ์ตูน
ลายการ์ตูนพื้นขาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1900 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1901 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี14

ม่านห้องน้ำ CT1800
ม่านห้องน้ำลายคลื่น
ลายคลื่นน้ำ มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1800 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1801 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี15

ม่านห้องน้ำ CT1600
ม่านห้องน้ำสีฟ้า
มีลายสีฟ้า มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1600 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1601 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี16

ม่านห้องน้ำ CT1700
ม่านห้องน้ำลายหอย ปลาดาว
ลายหอย ปลาดาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1700 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1701 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี17

ม่านห้องน้ำ CT1100
พื้นขาวลายสี่เหลี่ยมสลับสี
พื้นขาวลายสี่เหลี่ยมสลับสีมี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1100 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1101 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี18

ม่านห้องน้ำ CT1014
ม่านห้องน้ำลายสี่เหลี่ยม
ลายสีเหลี่ยมสีน้ำตาล มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1014 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1015 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี19

ม่านห้องน้ำ CT1400
ม่านห้องน้ำสีเหลี่ยมสลับสี
ลายสี่เหลี่ยมสลับสี มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1400 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1401 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี20

ม่านห้องน้ำ CT1500
ม่านห้องน้ำ สีชมพู
มีลายสีขมพู มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1500 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1501 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี21

ม่านห้องน้ำ CT1008
ม่านห้องน้ำลายหอย ดาว
ลายหอย ปลาดาว ลายทางมี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1008 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1009 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี22

ม่านห้องน้ำ CT1012
ม่านห้องน้ำลายปลาดาว
ลายปลาดาว มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1012 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1013 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี23

ม่านห้องน้ำ CT1010
ม่านห้องลายดาว สีเหลือง
ลายปลาดาวสีเหลือง มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1010 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1012 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี24

ม่านห้องน้ำ CT1006
ม่านห้องน้ำลายสีเทา
มีลายสีสีเทา มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1006 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1007 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี25

ม่านห้องน้ำ CT1002
ม่านห้องน้ำลายดาวสีฟ้า
ลายดาวสีฟ้า มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1002 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1003 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องน้ำโพลี26

ม่านห้องน้ำ CT1004
ม่านห้องน้ำลายจุดวงกลม
ลายวงจุดวงกลม มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT1004 ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT1005 ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน

ม่านห้องอาบน้ำ

ม่านห้องอาบน้ำ
ม่านห้องน้ำลายผีเสื้อ
มี 2 ขนาดให้เลือก
 • CT ขนาด 1.80×1.80  ราคา 350 บาท/ผืน
 • CT ขนาด 1.80×2.00  ราคา 390 บาท/ผืน

พร้อมห่วงสำหรับแขวนม่านจำนวน 12 ห่วง/ผืน