LT 60 Motors

LT 60 Motors

มอเตอร์กันสาด ม่านม้วน

 

 

ราคามอเตอร์ม่านม้วน กันสาด รุ่น LT60

LT60 Vega 60/12

LT 60 Vega 60-12-1162048
No.1162048

Wired Motors – Rapid Limit Adjustment

รุ่น LT60 Vega
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  60 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 10,290 บาท

LT60 Sirius 80/12

LT 60 Sirius 80-12-1164074
No.1164074

Wired Motors – Rapid Limit Adjustment

รุ่น LT60 Sirius
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  80 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 12,200 บาท

LT60 Titan 100/12

LT 60 Titan 100-12-116069
No.2266069

Wired Motors – Rapid Limit Adjustment

รุ่น LT60 Titan
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  6 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 17 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก 18 กิโลกรัม
ราคา 13,432 บาท

LT60 Taurus 120/12

LT 60 Taurus 120-12-1167050
No.1167050

Wired Motors – Rapid Limit Adjustment

รุ่น LT60 Ariane
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  120 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 15,480 บาท

LT60 Sirius 80/12 CSI

LT 60 Taurus 120/12 CSI-1167002
No.167002

CSI Wired Motors -Manual Over-ride& Rapid Limit Adjustment

รุ่น CSI LT60 Sirius
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  80 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 14,767 บาท

LT60 Titan 100/12 CSI

LT 60 Titan 100/12 CSI-1166010
No.1166010

CSI Wired Motors -Manual Over-ride& Rapid Limit Adjustment

รุ่น CSI LT60 Titan
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  100 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 17,107 บาท

LT60 Taurus 120/12 CSI

LT 60 Sirius 80/12 CSI -1164002
No.1164002

CSI Wired Motors -Manual Over-ride& Rapid Limit Adjustment

รุ่น CSI LT60 Taurus 
ควบคุมโดย สวิตท์ เดินสายไฟ
แรงบิด  120 นิวตัน/เมตร
ความเร็วรอบ 12 รอบ/นาที
รับน้ำหนัก   กิโลกรัม
ราคา 18,285 บาท

สวิตซ์ควบคุม

 

ร้านผ้าม่าน CA.DECOR จำหน่าย ผ้าม่าน, มู่ลี่, มู่ลี่ไม้, มู่ลี่อลูมิเนียม, ฉากกั้นห้อง, ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น, ม่านม้วน, ม่านปรับแสง, ผ้าม่านรถยนต์, ผ้าม่านหลุยส์, ผ้าม่านจีบ, ผ้าม่านตาไก่, ผ้าม่านพับ, ผ้าม่านลอน, ผ้าม่านกระเช้า, ม่านยก, ม่านกล่อง, ผ้าม่านโรงพยาบาลและ ภาพวิว