ผ้าม่านโปร่งลายดอกไม้ ใบไม้ ปักลาย

รวมผ้าม่านโปร่งลายดอกไม้ ใบไม้ ปักลาย

TG A1

กิ่งไม้ใบไม้ มี 5 สี 

TG A6

ดอกไม้เล็ก มี 5 สี 

TG A11

ใบไม้ มี 5 สี 

TG A16

ดอกไม้ มี 5  สี 

TG A21

ใบไม้ มี 5 สี 

TG A26

 ดอกไม้เล็ก มี 5 สี 

TG A31

ดอกไม้ มี 5 สี 

ASIA AF60

ดอกไม้เล็ก มี 3 สี 

NITAS 10947

วงกลม มี 2  สี 

VC SRS107

ดอกไม้ มี 2 สี 

NITAS 10998

ดอกไม้ใบไม้ มี 2 สี 

NITAS EDEN-102

ใบไม้  มี 2 สี 

TC TN10

ใบไม้ มี 2 สี 

KACEE JM-2048

ดอกไม้ มี 3 สี 

NC96

 มี  สี

NC97

มี 3 สี 

NC98

 มี 2 สี 

 มี  สี