ผ้าโปร่งสีพื้น ทอลาย

ผ้าม่านโปร่งสีพื้น ทอลาย

NICKY PM

เส้นตรง มี 2 สี 

NITAS 90001

รังนก มี 4 สี 

NITAS 90002

เส้นโค้งสลับ มี 4 สี 

NITAS 90004

วงกลม มี 3 สี 

NITAS 90005

ลายคลื่น มี 3 สี 

NITAS 979

เส้นแนวตั้ง มี 3 สี 

NIYAS 997

ลายเส้น มี 4 สี 

FOR105

เส้น มี 3 สี 

M95

NITAS 920

ต่าข่าย มี 8 สี 

NITAS 90010

กราฟฟิก มี 4 สี

KACEE HOLLAND-01​

ลายในตัว มี 3 สี 

NITAS 10959

เส้นแนวขวาง มี 7 สี 

NITAS 90007

ลายในตัว มี 3 สี

NITAS 10978

เส้น มี 3 สี 

NITAS 976

เส้นแนวตั้ง มี 4  สี 

NITAS 969

เท็กซ์เจอร์แนวตั้ง มี 5 สี 

NITAS 90006

มี 6 สี 

VC DS601

มี 3 สี 

VC AMT200

ลายเส้น มี 3 สี 

VC NB50

เส้นเล็ก มี 4 สี

M9522

เส้นตรง มี 2 สี 

M95224

 มี สี 

Gold House M9516

ลายทาง มี 2 สี

Crystal UK636

เส้น มี 4 สี 

M953

 มี 2 สี 

S1-6

 มี 2 สี