รางตัวC รางม่านจีบ

รางตัว C แบบ 2 ชั้น

รางม่านรูปแบบดั้งเดิม รางตัวC เคเบอร์ สำหรับ ม่านจีบ ทำได้ทั้งแบบ 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น สำหรับผ้าทึบ ผ้าโปร่งและกระโปรงม่าน อุปกรณ์รองรับลงตัวสวยงาม

รางม่านจีบ ตัวC

 

รางตัว C แบบชั้นเดียว

รางผ้าม่านจีบ ตัวซี รางเชือกดึงรุ่น คลาสสิก สำหรับผ้าม่านจีบ ตัวรางมีรูปร่างกหน้าตัด คล้ายอักษรตัว C เป็นที่นิยมใช้มานาน ทำเป็นราง 1ชั้นสำหรับม่านทึบ 2 ชั้นสำหรับม่านโปร่งหรือกระโปรง และ 3 ชั้นสำหรับม่านทึบ ม่านโปร่ง และกระโปรง

รางตัว C แบบ 2 ชั้น

 

แบบ 2 ชั้น 

สำหรับผ้าทึบ ผ้าโปร่ง หรือผ้าทึบและกระโปร่งม่าน

อุปกรณ์ม่าน รางตัว C แบบ 3 ชั้น

 

แบบ 3 ชั้น 

สำหรับผ้าทึบ ผ้าโปร่ง และกระโปร่งม่าน