รางอลูมิเนียมกลม

Corrugated rails-1

รางอลูมิเนียมกลม ลายลูกฟูก

ลายลูกฟูก ลายเส้นตรง ตามความยาวของราง รางอลูมิเนียมกลม สีชา หรือสีน้ำตาลเข้ม รางม่านราคาถูก มีอุปกรณ์มาตรฐาน เข้าชุด รางม่านราคาถูก

รางลูกฟูก เป็นรางอลูมิเนียม ทรงกลม มีลายเส้นรอบตัวราง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับรางม่านมากยิ่งขึ้น เป็นม่านเบสิก ที่ราคาถูก 2 ขนาดให้เลือกใช้ 25 มม. และ 35 มม. ใช้ได้ทั้งผ้าม่านตาไก่ ผ้าม่านแบบจับจีบและผ้าม่านกระเช้า มีสีขาวและสีชาให้เลือกใช้ สวยงาม ราคาถูก

Corrugated rails-1
รางผ้าม่านแบบลูกฟูก ราคาถูกใช้ได้ทั้งม่านจีบ ม่านตาไก่ และม่านกระเช้า

Corrugated rails_3
Corrugated rails_4

จับกลาง 1 ชั้น กว้าง 4.5 ซม. ยาว 7 ซม. สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้ 3.2-8.1 ซม.

Corrugated rails_6
จับกลาง 1 ชั้น สีขาว
Corrugated rails_7
จับกลาง 1 ชั้น สีเทา
Corrugated rails_8
จับกลาง 1 ชั้น สีชา

จับกลาง 2 ชั้น กว้าง 4.7 ซม. ยาว 13 ซม. ชั้นที่ 1 สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้ 3.4-5.9 ซม. ชั้นที่ 2 ได้ 3.3-6.9 ซม.

Corrugated rails_2-1
จับกลาง 2 ชั้น สีขาว
Corrugated rails_2-2
จับกลาง 2 ชั้น สีเทา
Corrugated rails_2-3
จับกลาง 2 ชั้น สีชา

จับกลาง 3 ชั้น กว้าง 5.2 ซม. ยาว 23 ซม.

Corrugated rails_3_1
จับกลาง 3 ชั้น สีขาว
Corrugated rails_3_2
จับกลาง 3 ชั้น สีเทา
Corrugated rails_3_3
จับกลาง 3 ชั้น สีชา
Corrugated loop_1
ห่วง สีขาว
Corrugated loop_2
ห่วง สีชา
Corrugated loop_2_1
สไลด์คู่ สีชา
หัวรางประดับ
หัวรางประดับ สีขาว,สีชา

รางแป๊ปทรงกลม

รางผ้าม่านรุ่นนี้มีให้เลือก 3 ขนาดด้วยกันคือ ขนาด 1 นิ้ว 4 หุล และ 6 หุล นอกจากนั้นยังสามารถเลือกหัวท้ายหลายแบบตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบสูง แบบเตี้ย หรือจะเป็นหัวท้ายเหล็กขางอที่ทำให้ตัวรางสามารถหนุนได้รอบด้าน

รางแป๊ป_1

รางแป๊ป 6 หุล
รางแป๊ปอลูมิเนียม 1 นิ้ว
รางแป๊ป 4 หุล
รางแป๊ปอลูมิเนียม 4 หุล
รางแป๊ป 1 นิ้ว
รางแป๊ปอลูมิเนียม 6 หุล
หัวท้ายรางแป๊ป_1-
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว เตี้ยตัน สูง 5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_3
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล เตี้ยตันสูง 3.5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_2
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล เตี้ยตัน สูง 4 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_5
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว เตี้ยทะลุ สูง 5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_7
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล เตี้ยทะลุสูง 3.5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_6
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล เตี้ยทะลุ สูง 4 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_10
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว สูงตัน สูง 7 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_13
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล สูงตัน สูง 6.5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_11
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล สูงตัน สูง 8 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_14
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว สูงทะลุ สูง 7 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_16
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล สูงทะลุ สูง 6.5 ซม.
หัวท้ายรางแป๊ป_15
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล สูงทะลุ สูง 8 ซม.
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว
หัวท้ายแป๊ป 1 นิ้ว เหล็กขางอ
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล-
หัวท้ายแป๊ป 4 หุล เหล็กขางอ
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล-
หัวท้ายแป๊ป 6 หุล เหล็กขางอ