มู่ลี่ไม้ สีโค๊คแดง

มู่ลี่ไม้สีโอ๊คแดง

มู่ลี่ไม้สีโอ๊คแดง หรือสีกุหลาบเข้ม มีให้เลือกทั้ง ไม้รามิน ให้สีที่สด มองโดดเด่น มีให้เลือก 3 ขนาด 25 มม. 35 มม. 50 มม. มีแบบเชือกปรับและโซ่วนให้เลือก ราคา เริ่ม 990 บาท/ตรล.

ติดตั้งที่คอนโด ห้องมุม  กับพื้นที่กว้าง แบ่งมู่ลี่ออกเป็นสี่ชุด และอีกหนึ่งชุดหักมุม เป็นมู่ลี่ไม้สีโอ๊คแดงมู่ลี่ไม้สีโอ๊คแดง ให้สีที่สด มองโดดเด่น มีให้เลือก3 ขนาด 25 มม. 35 มม. 50 มม. มีแบบเชือกปรับและโซ่วนให้เลือก

 

มู่ลี่สีโอ๊ค ติดตั้งที่คอนโด

 

 

กระจกกว้าง แบ่งมู่ลี่ตามขอบวงกบ

 

 

สีโอ๊คสวย ให้ความโดดเด่น

 

 

ให้ความลงตัวในการใช้งาน