สิ่งที่ควรรู้ ก่อนการคำนวนราคาม่าน

 • หน้าต่างหรือประตูขนาดเท่ากัน ถ้าเลือกผ้าต่างกัน ราคาม่านจะไม่เท่ากัน
 • หน้าผ้าที่ต่างกัน คุณสมบัติผ้า คุณภาพผ้า แบรนด์หรือดีไซน์ มีผลทำให้ราคาต่างกัน
 • แบบผ้าม่าน ม่านจีบ ม่านพับ ม่านตาไก่ ม่านหลุยส์ ม่านกระเช้า 
 • ความยากง่ายและลายละเอียดของงาน
 • ผ้าม่านขายเป็นหลา (1หลา = 90 ซม.)
 • ผ้าม่านจะใช้ผ้าประมาณ2เท่าของพื้นที่ หน้าต่างหรือประตู ยกเว้นม่านพับ
 • ราคาประกอบด้วย ค่าผ้า ค่ารางม่าน ค่าอุปกรณ์ตัดเย็บ ค่าแรง เป็นต้น 

ราคาม่านประกอบด้วย

 1. ราคาผ้า
 2. ราคาราง
 3. ค่าอุปกรณ์
 4. ค่าแรงตัดเย็ย

ผ้าหน้ากว้าง หน้าแคบต่างกันอย่างไร

 • ผ้าหน้ากว้าง ราคาโดยรวมจะถูกกว่าผ้าหน้าแคบ เมื่อตัดเย็บเสร็จ
 • ผ้าหน้ากว้างไม่ต้องต่อผ้า ภายในความสูงไม่เกิน 250 ซม. ทำให้มีมีรอยต่อ
 • ผ้าหน้ากว้างใช้ผ้าน้อยกว่าผ้าหน้าแคบ ในทางกลับกัน ถ้าเลือกใช้ผ้าหน้าแคบ ราคาจะแพงกว่าผ้าหน้ากว้าง
 • ทั้งหน้าแคบและหน้าผ้าม่านใช้ประมาณ 2.2 เท่า ยกเว้นม่านพับ
 •