รางม่านไฟฟ้า รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับม่านจีบ ม่านลอน ขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้าน หรือขนาดใหญ่ใช้กับม่านเวที  เลือกแบบควบคุมได้ทั้งสวิทซ์ รีโมท เซ็นเซอร์ รวมถึงควบคุมรูปแบบ Home automation ต่างๆ หรือแบบควบคุมระยะไกล  มีหลายรุ่น หลายเกรด หลายราคาให้เลือกใช้ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ให้ความทันสมัยสำหรับบ้านคุณ 

Somfy รางม่านไฟฟ้า สำหรับม่านจีบ ม่านลอน

IRISMO 35 RTS

รางม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • เป็นระบบแมนนวล เปิดปิดได้ขณะไฟดับ
 • การทำงานเงียบ และนุ่มนวล
 • เปิดหรือปิดได้ โดยไม่ต้องใช้รีโมท
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ myLink เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 35 กก.
 • รับประกัน5 ปี

IRISMO Wirefree

รางม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • เป็นระบบสัมผัส เพียงแค่สตุกผ้าเบาๆ
 • การทำงานเงียบ และนุ่มนวล
 • เปิดหรือปิดได้ โดยไม่ต้องใช้รีโมท
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ myLink เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 45 กก.
 • รับประกัน5 ปี

Glydea35

รางม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • แบบWT ใช้สาย และ DCT รีโมท
 • เป็นระบบสัมผัส เพียงแค่สตุกผ้าเบาๆ
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ myLink เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน
 • มอเตอร์ทำงานเงียบ
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 35 กก.
 • รับประกัน5 ปี

Glydea 60

รางม่านจีบ ม่านเวที

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • เป็นระบบสัมผัส เพียงแค่สตุกผ้าเบาๆ
 • แบบWT ใช้สาย และ DCT รีโมท
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ myLink เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน
 • มอเตอร์ทำงานเงียบ
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 60 กก.
 • รับประกัน5 ปี

TUBE NC 50

รางม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วยสวิทซ์ หรือรีโมท
 • มี 3 รุ่นให้เลือก
 • แบบใช้สาย และไร้สาย
 • เครื่องทำงานเงียบ นุ่มนวล
 • ราคาถูกคุณภาพเทียบรุ่นใหญ่
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กก.
 • รับประกัน 5 ปี
 • ราคา

Sonesse 40 WT,RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • ใช้กับ ม่านม้วน, กันสาด,ม่านพับ ฯลฯ
 • มีให้เลือก 2 รุ่น แบบ WT,RTS
 • แรงบิด 3,6,9 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 12,20,30 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 40 กิโลกรัม
 • รับประกัน 5 ปี
 • ราคา

KC รางม่านไฟฟ้า สำหรับม่านจีบ ม่านลอน

รางม่านไฟฟ้า BAT43L

รางมอเตอร์ม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • แรงบิด 0.8 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที
 • ขนาดราง ก.3.4 ส.2.7 หนา 2 มม.
 • ขนาดมอเตอร์ ก.4.0ส.26.5 หนา4.0ซม.
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 25 กก.
 • เหมาะสำหรับม่านจีบ ม่านลอน ขนาดเล็ก
 • ราคา

รางม่านไฟฟ้า KC950

รางมอเตอร์ม่านจีบ ม่านลอน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • แรงบิด 2 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 85-70 รอบ/นาที
 • ขนาดราง ก.3.4 ส.2.7 หนา 2 มม.
 • ขนาดมอเตอร์ ก.5.7ส.34 หนา4.2ซม.
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 60 กก.
 • เหมาะกับม่านเวที ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
 • ราคา

รางม่านไฟฟ้า KC930

รางมอเตอร์ม่านจีบ ม่านเวที

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • แรงบิด 1.5-2 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 86-76 รอบ/นาที
 • ขนาดราง ก.3.4 ส.2.7 หนา 2 มม.
 • ขนาดมอเตอร์ ก.6.0ส.38 หนา4.2ซม.
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 90 กก.
 • เหมาะกับม่านเวที ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
 • ราคา

Somfy มอเตอร์ ม่านม้วน มู่ลี่ กันสาด โปรเจคเตอร์

Sonesse 50 WT,RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ หรือรีโมท
 • สำหรับม่านม้วน,กันสาด ฯลฯ
 • มีให้เลือก 2 รุ่น แบบ WT,RTS
 • แรงบิด 6,10,15 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 17,28 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้ 50 กก.
 • ราคา

Altus 40 RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย รีโมท ไร้สาย  
 • สำหรับม่านม้วน,จอโปรเจคเตอร์
 • มอเตอร์ทำงานเงียบ
 • แรงบิด 4 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 14 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้ 10 กก.
 • ราคา

Altus 50 RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย รีโมท ไร้สาย
 • สำหรับม่านม้วน,กันสาด ฯลฯ
 • มีให้เลือก 9 รุ่น แบบ RTS
 • แรงบิด 6,10,15 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 17,32 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • ราคา

Altus 60 RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย รีโมท ไร้สาย
 • มีให้เลือก 2 รุ่น แบบ RTS
 • แรงบิด 85,120 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 17,12 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • ราคา

LT 50

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ เดินสายไฟ
 • สำหรับม่านม้วน กันสาด
 • มีให้เลือก 15 รุ่น
 • แรงบิด 6 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 32 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • รับประกัน 5 ปี
 • ราคา

LT 60

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิทซ์ เดินสายไฟ
 • สำหรับม่านม้วน กันสาด
 • มีให้เลือก 7 รุ่น
 • แรงบิด 10 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 17 รอบ/นาที
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • รับประกัน 5 ปี
 • ราคา

Solus Motors

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิตซ์
 • มีให้เลือก 4 รุ่น
 • สำหรับม่านม้วน กันสาด
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • ราคา

Oximo RTS

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย สวิตซ์
 • มีให้เลือก 3 รุ่น
 • สำหรับม่านม้วน กันสาด
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • ราคา

LSN Motors

มอเตอร์ม่านม้วน 

 • ควบคุมด้วย สวิตซ์ หรือรีโมทไร้สาย
 • เหมาะสำหรับ ม่านม้วน,โปรเจคเตอร์
 • มีให้เลือก 3 รุ่น แบบ WT,RTS
 • รับน้ำหนักได้  กก.
 • ราคา

มอเตอร์หลอด ม่านม้วน ม่านพับ

GREEN LINE

มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วยสวิทซ์ หรือรีโมท ไร้สาย 
 • มีให้เลือก 2 รุ่น
 • แรงบิด 6,20 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 26,28 รอบ/นาที
 • ทำงานเงียบเสียงเบา
 • รับน้ำหนักได้ 12 หรือ100 กก.
 • ราคา
 •  

KC

 มอเตอร์ม่านม้วน

 • ควบคุมด้วย แบบไร้สาย สวิทซ์-รีโมท
 • มีให้เลือก 4 รุ่น
 •  แบตเตอรี่ในตัวมอเตอร์ ไม่ต้องเดินไฟ
 • แรงบิด 1.1,6,12 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 15,26 รอบ/นาที
 • ทำงานเงียบเสียงเบา
 • รับน้ำหนักเฉลี่ย 5-50 กก.
 • ราคา
 •  

Roman Touch

รางมอเตอร์ม่านพับ

 • ควบคุมด้วย แบบไร้สาย สวิทซ์-รีโมท
 • แรงบิด 0.6 นิวตัน/เมตร
 • ความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที
 • มอเตอร์ทำงานเงียบ
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 6 กก.
 • ราคา

M701

รางมอเตอร์ม่านสกายไลท์

 • ควบคุมด้วยโซ่ดึง หรือรีโมท ไร้สาย 
 • มี 2 รุ่นให้เลือก
 • ตัวรางสามารถดัดโค้งได้
 • มีระบบ ตัดไฟทุกๆ 10 นาที
 • รับน้ำหนักได้ 25และ90 กก.
 • รับประกัน 5 ปี
 • ราคา

MyLink

App Somfy myLink

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์

 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน 
 • ใช้ได้ทั้งในและภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สามารถควบคุม สั่งการ  หรือกำหนดล่วงหน้า
 • ควบคุมเปิดปิด ม่านต่างๆ ม่านม้วน ม่านจีบ ม่านลอน กันสาด ประตูรั้วหน้าบ้าน หรืออื่นๆ 
 • ราคา

Connexoon

connexoon

กล่องควบคุมมอเตอร์

 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสมาร์ทโฟนในการควบคุมสั่งงาน 
 • ใช้ได้ทั้งในและภายนอก ควบคุมการเปิด-ม่าน โดยการกำหนดเวลาล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย
 • ควบคุมเปิดปิด ม่านต่างๆ ม่านม้วน ม่านจีบ ม่านลอน กันสาด ประตูรั้วหน้าบ้าน หรืออื่นๆ 
 • ราคา