ผ้าโปร่ง

ผ้าโปร่งแสง
ผ้าโปร่ง ผ้าโปร่งแสง ลดแสงจากภายนอก ทำให้แสงภายในดูนุ่มนวล

แบบโปร่งแสง

  • กรองแสง ลดแสง จากภายนอกทำให้แสงภายในดูซอฟท์ สร้างความนุ่มนวลสวยงาม
  • มองเห็นภายนอก แต่ภายนอกมองไม่เห็นภายใน (ในเวลากลางวัน หรือขณะที่แสงภายนอกมากกว่า)
  • ทำให้ภายชุดผ้าม่านสวยงามมากขึ้น