พีวีซี

ม่านปรับแสง PVC

           ผลิตจาก PVC 100% ตัวใบพิมพ์ลายได้ทั้ง 2 ด้าน แตกต่างจาก PVC ยี่ห้ออื่น ที่พิมพ์ลายเพียงด้านเดียว มีความคงทนไม่บิดงอ เมื่อพลิกใบม่าน ก็สามารถกลับใบได้รูปดังเดิม ลายไม้ทั้ง 2 สีนี้ สามารถเลือกให้เข้ากับห้องได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบสไตล์โมเดิรน์ และแบบสไตล์คลาสสิค

ลายไม้ทั้ง 2 สีนี้ สามารถเลือกให้เข้ากับห้องได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบสไตล์โมเดิรน์ และแบบสไตล์คลาสสิค

ลายไม้สีอ่อน

SF-H-5

ลายไม้สีเข้ม

SF-H-9

ม่านปรับแสง 

          Dim out

ม่านปรับแสง 

Black out

ม่านปรับแสง

Sunscreen

ม่านปรับแสงAluminium​

ม่านปรับแสง

 PVC

ม่านปรับแสง 

Hamas