ห่วงผ้าม่าน

ห่วงผ้าม่านแบบต่างๆ สำหรับผ้าม่านแต่ละชนิด

ห่วงตาไก่

ตาไก่
รางกลม
 • ขนาด 25,35 มม.
 • แบบลายไม้,สีพื้น,เคลือบลาย
 • แบบพิเศษ 
 • ผลิตจาก ABS,PVC
 • ใช้กับรางกลม 19,25,35มม.

ห่วงรางโชว์

รางกลม
 • ห่วงสแตนเลส
 • ห่วงพลาสติก
 • ห่วงไม้
 •  
 •  

ตะขอม่านจีบ

ตะขอโทโซ่-9 ซม.
รางกลม
 •  ตะขอตัว ง.,ป.
 •  ตะขอตะปู
 • ตะขอเดี่ยวเพดาน
 • ตะขอเดี่ยวธรรมดา
 •  ตะขอเดี่ยวโทโซ่

รางกลม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รางกลม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รางกลม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รางกลม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รางกลม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •