ผ้าม่านกั้นห้อง

ผ้าม่านกั้นห้อง กั้นแบ่งห้อง

     ผ้าม่านกั้นห้อง แบ่งห้องให้เป็นส่วนตัว แยกการใช้งาน ปรับเข้าพื้นที่ได้หลากหลาย สะดวก ลงตัว สำหรับร้านนวด สปา ห้องประชุม หรืออื่นๆ ให้ความสะดวกในการใช้งาน รูด เปิด-ปิด ง่าย  ใช้กันแสง ปิดบังสายตา กั้นเป็นส่วนตัว

ผ้าม่านห้องประชุม

ผ้าม้านรางโค้ง ห้องประชุม

ผ้าม่านร้านนวด สปา

กั้นแบ่งห้อง ร้านนวด หรือสปา

ผ้าม่าน คลีนิค

กั้นแบ่งห้อง คลีนิค หมอฟัน