TOYOTA WISH (โตโยต้า วิช)

ม่านรถยนต์ TOYOTA WISH (โตโยต้า วิช)

วิชคันนี้ลูกค้าได้เลือกติดม่านรถ จำนวน 4 บาน ไม่ติดตั้งบานหลัง

ติดตั้งผ้าม่านสำหรับรถ โตโยต้าวิช

ม่านรถ wish บานด้านข้างคนขับ

มุมด้านหลังคนขับ

ม่านรถบานด้านหลังคนขับ จับตัวเป็นลอนสวยงาม ผ้ายืดเข้ารูปทรงรถไม่ยืดย้วย

ใช้งานง่าย ไม่เกะกะสายตา

สายรวบผ้าม่านรถ ซีเอ เก็บเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงาม ไม่เกะกะบังสายตา

ผ้าม่านสำหรับรถ โตโยต้าวิช

จับตัวเป็นลอนสวยงาม ผ้ายืดเข้ารูปทรงรถไม่ยืดย้วย

ปิดบังสายตาจากภายนอก

ขณะปิดสนิท ช่วยปิดบังสายตาจากภายนอก ป้องกันของสูญหาย

ผ้าม่านรถโตโยต้าวิช

ลูกค้ามั่นใจเลือกใช้ ม่านรถยนต์ CA-DECOR

ร้านผ้าม่าน CA.DECOR จำหน่าย ผ้าม่าน, มู่ลี่, มู่ลี่ไม้, มู่ลี่อลูมิเนียม, ฉากกั้นห้อง, ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น, ม่านม้วน, ม่านปรับแสง, ผ้าม่านรถยนต์, ผ้าม่านหลุยส์, ผ้าม่านจีบ, ผ้าม่านตาไก่, ผ้าม่านพับ, ผ้าม่านลอน, ผ้าม่านกระเช้า, ม่านยก, ม่านกล่อง, ผ้าม่านโรงพยาบาลและ ภาพวิว