ราง Super chromium

ราง SUPER CHROMIUM

รางผ้าม่าน รุ่นซุปเปอร์โครเมียม เป็นรางเหล็ก ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.ผ่านการชุบโครเมีย ทำให้ผิวรางมีความเรียบ เงา สวยงาม สามารถดัดโค้งเข้ามุมตามพื้นที่ห้องได้

Rod curtain_Super chromium_SC GN 10
SC GN 10
Rod curtain_Super chromium_SC FB 20
SC FB 20
Rod curtain_Super chromium_SC TP 30
SC TP 30
Rod curtain_Super chromium_SC BA 40
SC BA 40