แสดง 2 รายการ

 ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ม่านต่างๆ ม่านม้วน ม่านจีบ ม่านลอน กันสาด ประตูรั้วหน้าบ้าน หรืออื่นๆผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ มือถือ และแท็บเล็ต 

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน

Connexoon

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน

My Link