ขายึดรางกลม 2 ชั้น

75.00฿

ขาจับยึดราง 1 นิ้ว  สำหรับรางทรงกลมขนาด 25 มม. ขายึดรางม่านแบบ 2 ชั้น สำหรับม่านทึบและม่านโปร่ง