ขาจับราง M 2 ชั้น

79.00฿

ขาจับรางม่านจีบ สำหรับรางเอ็มขนาด 2.3 มม. ขาจับรางม่านแบบ 2 ชั้น สำหรับม่านทึบและม่านโปร่ง หรือม่านทึบอย่างเดียว แต่หลบความหนาของกรอบเหล็กดัด