ขาจับราง ขายึดราง สำหรับผ้าม่านทุกชนิด

ขายึดรางกลม

ขายึดรางม่าน รางทรงกลม
ม่านตาไก่ จีบรางโชว์
  • ขนาด 19 25 มม.
  • แบบ 1,2 และ 3 ชั้น

ขายึดราง M

ขาจับราง M
ม่านจีบ
  • สำหรับราง M 2.3 ซม.
  • แบบ 1,2 และ 3 ชั้น

ขายึดราง อื่นๆ

  • ขาจับรางม่านพับ
  • ขาจับรางม่านปรับแสง
  • ขาจับรางม่านม้วน